q Onze werkwijze | Logopediepraktijk | De Spreekkamer

Deskundig en praktisch advies van de ervaren logopedist

Werkwijze

Aanmelden

Aanmelden kan via het formulier op deze website, per mail of telefonisch. Voor een aanmelding hebben we een aantal gegevens nodig. Het invullen van het aanmeldingsformulier is daarom handig. Mocht u de vragen liever telefonisch met ons doornemen, dan kan dat natuurlijk ook. Als we niet in de gelegenheid zijn u te woord te staan maken we een terugbel afspraak.

Direct toegankelijk

Onze praktijk is direct toegankelijk. Dat betekent dat u bij ons terecht kunt zonder verwijzing van uw arts of specialist. Wel vindt er dan een screening plaats. Dit is een kort vooronderzoek om te kijken of u bij ons aan het juiste adres bent. Of deze screening wordt vergoed verschilt per zorgverzekeraar. Een aantal verzekeraars vergoedt logopedie alleen op verwijzing van een arts. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeraar

Handig

Als u voor de eerste keer komt is het handig dat u de volgende gegevens meeneemt:

  • Identiteitsbewijs (als het om uw kind gaat, dan zijn/haar id)
  • Verzekeringspas
  • Observatie- en indicatielijst logopedie van school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf
  • Verwijzing van (huis)arts, CB-arts of orthodontist (als u deze heeft gekregen; zonder verwijzing kunt u in de meeste gevallen ook terecht)
  • Gegevens van eerdere (logopedische) onderzoeken.

Eerste afspraak

Wij proberen bij het plannen van uw afspraak zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeuren. De eerste keer dat u komt neemt u plaats in de wachtkamer waar de logopedist u op zal halen. Tijdens deze eerste afspraak zetten we uw gegevens of die van uw zoon/dochter in de computer en stellen we veel vragen. We stellen vast of de vraag logopedisch is en proberen de vraag zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Na deze inventarisatie beginnen we met nader onderzoek. In veel gevallen kunnen we hiermee tijdens de eerste afspraak een begin maken.

Onderzoek en behandelplan

Aan de hand van logopedische testen en onderzoek verzamelen we informatie. Daarvoor zijn vaak meerdere afspraken nodig. Als de onderzoeken en testen zijn afgerond bespreken we de resultaten met u. Blijkt er sprake te zijn van een logopedisch probleem en kunnen we hulp bieden, dan formuleren we behandeldoelen in een plan en bespreken we deze met u.

Behandeling

De meeste behandelingen vinden wekelijks plaats en duren een half uur. Tijdens de behandeling worden oefeningen gedaan waarmee het behandeldoel kan worden gehaald. Deze oefeningen worden voorgedaan, toegelicht en gaan ook mee naar huis. Gaat het om de behandeling van uw zoon/dochter, dan is het de bedoeling dat u daarbij aanwezig bent. Verbetering is het snelst merkbaar bij regelmatig oefenen. Bovendien is er dan alle gelegenheid vragen te stellen. Wij doen ons best u zo duidelijk mogelijk te informeren, maar staan altijd open voor vragen, graag zelfs!

Evaluatie en afronding

Regelmatig bespreken we de vooruitgang van de behandeling met u. Soms wordt tussentijds in overleg een behandelpauze ingelast. Na enige tijd vinden hertesten plaats. Is het behandeldoel gehaald, dan wordt de behandeling afgesloten.

Afmelden

Als u om dringende redenen verhinderd bent, moet u zich 24 uur van tevoren afmelden en een nieuwe afspraak maken. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor. Het afmelden kan persoonlijk, telefonisch of per mail. Bij plotselinge ziekte van degene die in behandeling is, moet u op dezelfde dag voor 8:30 uur ’s ochtends de afspraak afzeggen, eventueel door de voice-mail in te spreken.
Zegt u de afspraak niet op tijd af, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

Openingstijden

De behandeltijden zijn van maandag tot en met vrijdag van half negen tot half zes.

In overleg is het mogelijk om een behandeling buiten de reguliere openingstijden in te plannen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search