q Verwijzing & Vergoeding | Logopediepraktijk De Spreekkamer

Deskundig en praktisch advies van de ervaren logopedist

Verwijzing & vergoeding

Onze praktijk is direct toegankelijk. Alle bij De Spreekkamer werkzame logopedisten hebben de nodige scholing gevolgd en onze praktijk is daarmee DTL-proof. DTL staat voor ‘Directe Toegankelijkheid Logopedie’. Dat betekent dat u bij ons terecht kunt zonder verwijzing van uw arts of specialist. Wel vindt er dan een screening plaats (DTL-screening). Dit is een kort vooronderzoek om te kijken of u bij ons aan het juiste adres bent. Of deze DTL-screening wordt vergoed verschilt per zorgverzekeraar. Er zijn enkele zorgverzekeraars die logopedie alleen vergoeden met verwijzing. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeraar.

Natuurlijk kunt u altijd bij ons terecht met een verwijzing. Meestal krijgt u deze van de huisarts, Consultatiebureau arts, KNO-arts, kinderarts, orthodontist, of van het Audiologisch Centrum.

Vergoeding

Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket. Dat wil zeggen dat 100% wordt vergoed. Kinderen tot 18 jaar zijn automatisch met hun ouders meeverzekerd. Vanaf 18 jaar geldt wel het eigen risico.

Afmelden

Kunt u een afspraak onverhoopt niet nakomen, dan dient u dat minstens 24 uur van tevoren te melden. Tijdige afmelding geeft ons de gelegenheid een andere afspraak in te plannen. Het afmelden kan persoonlijk, telefonisch of per mail. Bij plotselinge ziekte van degene die in behandeling is, moet u op dezelfde dag voor 8:30 uur ’s ochtends de afspraak afzeggen, eventueel door de voice-mail in te spreken. Zegt u de afspraak niet op tijd af, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. Daarvoor geldt een verzuim-tarief dat niet door de verzekeraar wordt vergoed. Gelukkig zijn wij zelden genoodzaakt dit tarief in rekening te brengen.

Heeft u na het lezen van het bovenstaande vragen over de verwijzing of vergoeding? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search