Logopediepraktijk De Spreekkamer

Deskundig en praktisch advies van de ervaren logopedist

Stem

Dat een goede stem belangrijk is, merken we pas als we er last van krijgen. Iedereen heeft wel eens stemproblemen. Bij stemproblemen kunt u denken aan: een pijnlijk, branderig of dichtgesnoerd gevoel in de keel (globusgevoel). Heesheid of schorheid, een kraak op de stem, moe worden van teveel spreken, hoesten, kuchen of keelschrapen. Kriebel of slijmpropje, een opvallend hoge of lage stem, een luide of een geknepen stem of juist een te zachte stem. Moeite met het zingen van hoge tonen. Meestal duren de klachten maar enkele dagen maar daarmee wordt het risico onderschat. Chronisch stemmisbruik geeft na langere tijd kans op stembandknobbels of oedeem.

Stemproblemen kunnen veroorzaakt zijn door verkeerd stemgebruik of stemmisbruik. Nogal wat beroepssprekers (zoals leerkrachten, adviseurs, verkopers) krijgen te maken met stemproblemen. Met logopedie kunnen klachten worden verminderd of verholpen.

Wat kunnen wij doen

Veel stemproblemen kunnen met adem en stemoefeningen opgelost worden. De logopedisten van de Spreekkamer geven adviezen over stemgebruik en stemtraining. Soms is het voldoende om goed met het stemapparaat om te gaan door stemhygiëne te leren toepassen.

Stemproblemen kunnen ook een organische oorzaak hebben, bijvoorbeeld stembandverlamming of strottenhoofdkanker. Logopedische stemtherapie is na een operatie nodig om de stembanden weer in conditie te brengen en om terugval te voorkomen. Logopedische begeleiding richt zich dan op het aanleren van een andere manier van spreken en/of het optimaliseren van het stemgeluid.

Stemproblemen bij kinderen

Ook bij kinderen komen regelmatig stemproblemen voor. Bij kinderen kan ook door tijdig preventieve stemtraining te geven een probleem in de toekomst worden voorkomen. Ook hier kan de spreekkamer van betekenis zijn.

Samenwerking

In veel gevallen vindt de behandeling van stemproblemen plaats op advies van en in samenwerking met de KNO-arts en de logopedist in het ziekenhuis.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search