Logopediepraktijk De Spreekkamer

Deskundig en praktisch advies van de ervaren logopedist

Schisis

Er zijn vele vormen van schisis, van een kleine indeuking van het lippenrood tot een enkel- of dubbelzijdige spleet die loopt van lip tot huig. De behandeling van schisis vindt multidisciplinair plaats in een schisisteam. Daarin heeft ook de logopedist een rol. Ongeveer de helft van de kinderen met een schisis waarbij ook het gehemelte is gespleten heeft spraakproblemen en daarvoor logopedie nodig. De afwijkende vorm van vooral het harde en zachte gehemelte maakt dat niet alle klanken op de juiste manier kunnen worden gevormd. Ook na het sluiten van het gehemelte kan afwijkende spraak blijven bestaan doordat de afwijkende uitspraak gewoonte is geworden. Onderzoek en behandeling van spraakstoornissen bij kinderen met schisis vragen specifieke kennis en aanpak.

Onderzoek en behandeling

Alle drie zijn wij goed opgeleid in het behandelen van spraakproblemen bij schisis. Wij hebben hiermee inmiddels de nodige ervaring opgedaan. Wij nemen een articulatieonderzoek af dat speciaal is ontwikkeld voor kinderen met schisis. Op basis van de uitkomsten beoordelen en ordenen we de uitspraakproblemen, waarna een behandelplan wordt opgesteld. Daarbij gaan we waar mogelijk uit van wat een kind al kan. De behandeling is gericht op het inslijpen van de correcte spraak. Betrokkenheid van u als ouder en oefening thuis zijn van groot belang. U krijgt een schrift mee naar huis waarin oefeningen en oefensuggesties worden uitgelegd. Veel herhaling is nodig om het gewenste doel te behalen. We proberen spelenderwijs aan zoveel mogelijk herhaling te komen en laten u zien hoe u datzelfde thuis kunt doen.

Veel voorkomende articulatieproblemen bij schisis zijn de volgende:

  • Luchtstroom door de neus in plaats van de mond
  • Productie van klanken op een andere plaats in de mond
  • Vereenvoudigen van de spraak
  • Hypernasaliteit
  • Hyponasaliteit

Samenwerking

Tijdens de behandeling houden we graag contact met het schisisteam waar uw kind periodiek wordt gezien. Daarbij informeren we de logopedist van het schisisteam over de vooruitgang van de behandeling, maar houden we ook contact over gehoor en bijvoorbeeld geplande operaties.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search