q Privacyverklaring - De Spreekkamer

Deskundig en praktisch advies van de ervaren logopedist

Privacyverklaring

Logopediepraktijk de Spreekkamer gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.

Logopediepraktijk de Spreekkamer deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.

Logopediepraktijk de Spreekkamer bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.

Logopediepraktijk de Spreekkamer houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.

Logopediepraktijk de Spreekkamer vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.

Logopediepraktijk de Spreekkamer informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens.

Logopediepraktijk de Spreekkamer informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.

Logopediepraktijk de Spreekkamer informeert patiënten indien Logopediepraktijk de Spreekkamer bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Identiteit en contactgegevens
Praktijk voor logopedie B.M. Nijhuis
KVK-nummer: 56413246

Acaciaplein 31
7606 ES Almelo
0546 – 82 26 86
info@de-spreekkamer.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken via de website
Wij werken uw persoonsgegevens (voor- en achternaam en telefoonnummer) als die via het aanmeldformulier op onze website door u worden verstrekt. Voor deze verwerking is toestemming vereist. Die kunt u ons geven alvorens het formulier wordt verzonden.

Privacyrechten
Wij doen niets onwettig met je gegevens en dat betekent dat wij ze ook niet doorverkopen. Wij behandelen de verkregen gegevens vertrouwelijk. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 • Je hebt het recht op dataportabiliteit. Het is mogelijk om je persoonsgegevens over te dragen.
 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien.
 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten wijzigen.
 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens volledig te laten verwijderen.
 • Je hebt het recht om jouw toestemming om gegevens te verwerken altijd weer in te trekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens.

Je kan het beste schriftelijk, per brief of e-mail om inzage vragen. De AP heeft hiervoor een voorbeeldbrief op hun website staan. Let op, je kan alleen een inzageverzoek indienen als je ouder bent dan 16 jaar en niet onder curatele bent gesteld. Anders moet je wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een van de ouders) het verzoek doen. Wij zullen dan ons antwoord ook aan die persoon sturen.

Google Analytics
Om bezoekersgedrag te meten en te analyseren maken wij gebruik van Google Analytics. Om jouw privacy te waarborgen is Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld.

 • Er is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.
 • Er wordt gebruik gemaakt van Anonymize IP.
 • De optie ‘gegevens delen’ staat uit.
 • De functie voor User ID’s is niet ingeschakeld.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
 • Gegevensbehoud voor gebruikers en gebeurtenissen staat ingesteld op 50 maanden. Na die periode wordt de verzamelde gegevens bij Google Analytics automatisch verwijderd.

Wil je ondanks alle genomen maatregelen nog steeds niet dat we jouw gedrag anoniem volgen, dan bestaat er een opt-out mogelijkheid. Google heeft een speciale Add-On voor Chrome ontwikkeld die je kan installeren in je browser. Deze Add-On voorkomt dat de trackingcode van Google Analytics informatie doorstuurt naar Google. Download hier de Google Analytics Opt-Out Add-On.

Beveiliging website
Om onze website te beschermen tegen hackers en andere kwaadwilligen, maken wij gebruik van een beveiligingsplug-in. Deze plug-in verwerkt hiervoor het IP-adres van onze websitebezoekers. Voor deze plug-in bestaat er geen opt-out mogelijkheid, maar je zou hiervoor een browser-toevoeging kunnen gebruiken, zoals Ghostery.

Om gegevens veilig te versturen via het internet heeft onze website een SSL-certificaat geïnstalleerd. Dit protocol creëert een versleutelde verbinding tussen een webserver en een internetbrowser. Deze verbinding zorgt ervoor dat alle gegevens, die tussen de webserver en browser worden verstuurd, geheim blijven.

Om de eenmaal opgeslagen gegevens van de website te beschermen zorgen wij ervoor dat alle systemen achter onze website up-to-date zijn.

Doorgifte
Wij zullen uw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search