Dysartrie

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. De benaming komt uit het latijn,”Dys” betekent niet volledig, en “artrie” komt van articuleren, uitspreken. Hierdoor werken spieren die nodig zijn voor het eten en drinken, de ademing, de stem en de uitspraak onvoldoende. Iemand met dysartrie is vaak moeilijk te verstaan door een onduidelijke uitspraak, een te zachte en/of hese stem en eentonig of nasaal spreken. Het spreken kan ook te snel gaan, met onregelmatige pauzes.
Bij de aandoening dysartrie kan men de woorden en zinnen wel formuleren maar worden ze niet goed en duidelijk uitgesproken. Het is niet hetzelfde als een taalstoornis zoals bijvoorbeeld afasie. Oorzaken kunnen zijn bijvoorbeeld een beroerte , CVA, een hersentumor, een spierziekte of een neurologische aandoening.

Dysartrie na CVA

Bij dysartrie als gevolg van een CVA (Cerebro Vasculair Accident) is er vaak sprake van een verlamming aan één kant van het gezicht waardoor de mimiek verandert. Tevens kan hierdoor speekselverlies optreden en/of problemen bij het slikken.

Wat doet de logopedist

De logopedist geeft adviezen aan de patiënt en de mensen in zijn omgeving. De resultaten van de behandeling zijn mede afhankelijk van de ernst en de aard van de ziekte of aandoening. Als de patiënt ook met logopedische behandeling niet tot verstaanbaar spreken komt, zal de logopedist met de patiënt een geschikt communicatiemiddel zoeken. Dit kan een gebaren- of tekensysteem zijn of een elektronisch communicatiehulpmiddel.

Via de huisarts, neuroloog of revalidatiearts wordt een patiënt naar logopedie verwezen. Het optimaal gebruik maken van de nog resterende mogelijkheden staat hierbij centraal. Lichaamshouding, mondmotoriek, uitspraak, adem en stem worden hierbij behandeld. De resultaten zijn afhankelijk van de ernst en aard van de aandoening.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search