q De logopedisten van De Spreekkamer Almelo | Maak kennis

Deskundig en praktisch advies van de ervaren logopedist

De logopedisten van de spreekkamer

de-spreekkamer-lisa-kiewiet

Lisa Kiewiet

Tijdens het volgen van een andere opleiding ben ik in aanraking gekomen met de opleiding logopedie. Ik was meteen enthousiast en in 2017 ben ik begonnen met de opleiding. Vier jaar later, in 2021, ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle.

Na een erg fijne stageperiode bij logopediepraktijk de Spreekkamer ben ik bij de praktijk aan de slag gegaan als logopedist. In de praktijk werk ik voornamelijk met kinderen. Iedereen is anders en iedereen heeft een andere hulpvraag. De diversiteit van de praktijk spreekt mij erg aan en dat maakt dat ik het werken in de praktijk zo ontzettend leuk vind.

Ik zie mijzelf als behulpzaam, vriendelijk en gedreven. Dit zijn voor mij fijne eigenschappen die ik tijdens het werken als logopedist goed kan inzetten.

Ik ga graag samen met ouders en kinderen in gesprek om de logopedische hulpvraag zo goed mogelijk in kaart te brengen. Ik probeer de behandelingen zo uit te werken dat de kinderen met plezier naar de behandeling komen. Dit doe ik mede door verschillende materialen te gebruiken. Zo gebruik ik bijvoorbeeld tastbaar materiaal, video’s, papier en prentenboeken.

In de praktijk werk ik nauw samen met mijn collega’s. Bij een complexere casus vraag ik om advies waar nodig. Naast de verschillende overleggen neem ik ook deel aan een kwaliteitskring om mijn competenties en kennis te vergroten.

Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten in de praktijk!

yvonne_eggink

Yvonne Eggink

Sinds 1989 ben ik werkzaam als logopedist. Samen met een studiegenoot ben ik direct na mijn afstuderen aan de opleiding Logopedie in Twente een praktijk begonnen aan de Zeven Bosjes te Almelo. Ten tijde van de opleiding had ik drie kleine kinderen. Ik moest veel plannen en regelen, maar dit heeft zeker zijn vruchten afgeworpen. Ik werk nu alweer 27 jaar en nog elke dag met evenveel plezier.

Mijn kinderen zijn volwassenen en hebben inmiddels eigen kinderen. Hierdoor is mijn blik op de ontwikkeling van jonge kinderen en de kindertaalontwikkeling in het bijzonder scherp gebleven. Taal en spraak blijven in ontwikkeling. Je bent nooit uitgeleerd en raakt er nooit over uitgepraat. Kennis wissel ik dan ook graag uit met collega’s uit mijn eigen vakgebied en daarbuiten. In en rond Almelo heb ik een uitgebreid netwerk opgebouwd.

Naast taal, articulatie en schisis waarbij ik vooral met kinderen werk zie ik ook volwassen cliënten en heb ik in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met stem, hoortraining en dysartrie.

Het vak logopedie heeft in al die jaren dat ik werk een behoorlijke ontwikkeling meegemaakt. De groei naar evidence based logopedie wordt steeds meer zichtbaar, ons vak blijft groeien en is nooit af. Door nieuwe inzichten en behandelmethoden zijn de behandelresultaten sterk verbeterd. Hierdoor is de voldoening die ik uit mijn werk haal ook toegenomen met de jaren.

Wat ik dan ook heel belangrijk vind is bijblijven in mijn vakgebied. Ik volg regelmatig bij- en nascholingscursussen. Mijn streven is samen met mijn huidige collega’s een kwalitatief goede, maar ook een open en klantvriendelijke praktijk neer te zetten. Met name de afwisseling, het werken met zowel volwassenen als kinderen maakt mijn vak boeiend. Logopedie is maatwerk en als het mij lukt iemand tevreden en beter toegerust naar huis sturen, haal ik daar veel voldoening uit. De afwisseling die dit vak biedt geeft steeds nieuwe energie. Ik hoop dit nog lang te kunnen doen.

Registratienummer kwaliteitsregister paramedici: 29900217491

de-spreekkamer-babet-nijhuis

Babet Nijhuis

Na een universitaire studie en loopbaan in een geheel andere werkomgeving besloot ik mij om te scholen. In 2006 ben ik als logopedist afgestudeerd aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Vanaf dat moment ben ik als vrij-gevestigd logopedist werkzaam en ben ik aangesloten bij de reeds bestaande praktijk van mijn collega Yvonne Eggink. Sindsdien houd ik mij met veel plezier bezig met kinderen en volwassenen met uiteenlopende logopedische vragen.

In de afgelopen jaren heb ik diverse bij- en nascholingscursussen gevolgd, onder andere op het gebied van diverse articulatie therapieën, taalontwikkelingsproblematiek, meertaligheid, Sensorische Integratie, afwijkende mondgewoonten (OMFT), hoortraining en schisis.

Naast de praktijk werk ik in het Speciaal Basis Onderwijs en voor het schisisteam van de Victor Veau Stichting. De multi-diciplinaire aanpak die in het Speciaal Basis Onderwijs en in het schisisteam vanzelfsprekend zijn gebruik ik ook in de praktijk.

Een logopedisch probleem staat niet altijd op zichzelf. Soms zijn er naast logopedische ook andere hulpvragen en is afstemming met collega’s nodig. Met veel plezier werk ik als dat van toepassing is, samen met ervaren collega’s uit mijn eigen vakgebied, maar ook daarbuiten. Multidiscilplinair werk ik samen in het Kinderteam Almelo dat ik samen met collega’s heb opgezet, maar ook in andere samenwerkingsverbanden.

Naast het volgen van bij- en nascholingscursussen houd ik mij via diverse samenwerkingsverbanden en deelname aan werkgroepen bezig met het verdiepen, vernieuwen en uitbreiden van mijn logopedische kennis. Daarnaast zet ik mij als Regionaal Contractanten Vertegenwoordiger met de beroepsvereniging in voor de logopedist en het vak logopedie in het algemeen.

Logopedie is maatwerk. Ieder kind en iedere volwassene is anders, leert en reageert anders. Ik vind het een uitdaging om een logopedische hulpvraag goed in kaart te brengen, vervolgens een aanpak te kiezen en die aan te bieden op de manier waarmee die persoon het meest is geholpen.

Het werken met verschillende patiënten, nieuwe ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling en de plezierige samenwerking met collega’s binnen en buiten mijn praktijk en discipline maken dat ik dit een geweldig en dynamisch vak vind!

Registratienummer kwaliteitsregister paramedici:19908090291

de-spreekkamer-saskia-rodenburg

Saskia Rodenburg

Tijdens mijn vooropleiding als onderwijs-assistent ben ik in aanraking gekomen met het mooie vak logopedie.

In 2008 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle als logopedist. In 2012 heb ik mij aangesloten bij Logopediepraktijk de Spreekkamer.

Voordat ik bij de Spreekkamer kwam werken heb ik eerst een aantal jaar ervaring opgedaan in verschillende vrije vestigingen.

Ik ben all-round logopedist en heb in de loop van de afgelopen jaren verschillende bij- en nascholingscursussen gevolgd op het gebied van dyslexie, OMFT, schisis, Prompt en articulatieproblemen. Afgezien van het feit dat het natuurlijk een must is om bij te blijven op je vakgebied, vind ik dat een boeiend en erg leuk deel van mijn vak.

In de praktijk behandel ik cliënten van alle leeftijden met allerlei soorten klachten en/of stoornissen. Juist die diversiteit en het samenwerken met de verschillende disciplines zorgen ervoor dat ik elk logopedisch probleem met veel enthousiasme en inzet behandel. Zoals de spraak- en taalontwikkeling bij kinderen, die mij blijven boeien. Plezier in taal en communiceren is een van de meest essentiële dingen die je een kind kan meegegeven. Daar kan logopedie veel aan bijdragen.

De uitdaging aangaan om bij de jongere kinderen een creatieve manier te vinden om de behandeling zo in te richten dat zij met plezier verder geholpen kunnen worden en het multidisciplinair samenwerken met andere collega’s zorgen ervoor dat ik dit een geweldig vak vind.

Samen met mijn collega’s zit ik in het kinderteam Almelo. Naast het werken binnen de praktijk neem ik ook deel aan de kwaliteitskring om mijn kennis en vaardigheden te verdiepen.

Het zo goed mogelijk tegemoet komen aan de hulpvraag van de cliënt is voor mij een drijfveer.

Registratienummer kwaliteitsregister paramedici: 59910599191

foto-jeanine-def

Jeanine Lansink

In 2019 ben ik begonnen aan de studie logopedie aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. In mijn laatste jaar heb ik een leerzame stage gelopen bij de Logopediepraktijk de Spreekkamer. Nadat ik in 2023 ben afgestudeerd, ben ik hier begonnen met werken.

Op dit moment hou mij vooral bezig met afwijkende mondgewoonten en de spraak- en taalontwikkeling van kinderen. Dit vind ik erg leuk om te doen en interessant om mij hiermee bezig te houden.

Met behulp van spellen, boeken, papier en andere tastbare materialen probeer ik een zo leuk mogelijke behandeling op te zetten waarmee het gewenste doel op een leuke manier wordt bereikt.

Ik vind het leuk om samen met ouders en kinderen uit te zoeken wat er aan de hand is en wat we er samen aan kunnen doen. Bij complexere vraagstukken kan ik altijd terecht bij mijn collega’s en gaan we samen op zoek naar de beste aanpak.

In de komende tijd zal ik mij verder verdiepen in de verschillende aspecten van de logopedie via cursussen en via mijn collega’s.

Ik hoop jullie graag te zien in de praktijk.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search